ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร ครูภาษาไทย
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ผลการสอบแยกห้องระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 66
นวัตกรรม KANTA Model ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านคันธา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัคร ครูภาษาไทย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคันธพิทยาคาร
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
ประกาศ ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัคร ครูสอนวิชาภาษาจีน และวิทยากรอิสลาม
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
รับสมัครครูนาฎศิลป์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 65
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วย APICEAS MODEL
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ด้วย PIMATCHA MODEL
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา ด้วย BANKhANTA MODEL
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64