รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
1 ถนนท่าพญา-ทุ่งยาว หมู่ที่ 3   ตำบลปะเหลียน   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92180
เบอร์แฟกส์ 075289900


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :