เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิสัยทัศน์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนอักษรย่อ           คือ  ค.พ.
สีประจำโรงเรียน    คือ   ขาว - เขียว
    สีขาว       หมายถึง   ความบริสุทธ์
    สีเขียว    หมายถึง       ความชุ่มชื่น  ความสมบูรณ์
ปรัชญาของโรงเรียน   คือ   “คุณธรรมและความรู้นำไปสู่ความเจริญ”
คำขวัญของโรงเรียน   คือ   “รู้เวลา  รู้หน้าที่  เป็นเด็กดี  มีประชาธิปไตย”
^