เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

โรงเรียนคันธพิทยาคารรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ
โรงเรียนคันธพิทยาคารรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ

29 มิ.ย. 2559 0 844

ในปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สำคัญเนื่องจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีจำนวนมาก ถ้าหากมีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มีมีแนวทางลดปริมาณขยะ อนาคตจะก่อให้เกิดปัญหาที่จะก่อผลกระทบในด้านต่างๆ ในชุมชนหรือองค์กร

1
^