เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

โรงเรียนคันธพิทยาคาร

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180

หมายเลขโทรศัพท์ 075-289900

หมายเลขโทรสาร 075-289900

E-Mail : kantatrang@gmail.com

^