การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

          เนื้อหาในเรื่อง การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลก

   การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
  ตัวต่อแผ่นเปลือกโลก
   กิจกรรมตัวต่อแผ่นเปลือกโลก
  แผนที่ทวีปในอดีต
   กิจกรรมทวีปในอดีต


Copyright © 2003The LESA Project
Kirdkao Observatory. All rights reserved.