อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ

          เนื้อหาในเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สถานีตรวจอากาศ การสังเกตการณ์และจดบันทึกข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล

ตู้อุปกรณ์ตรวจอากาศ
  ตู้อุปกรณ์ตรวจอากาศ
อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์
  อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์
อุปกรณ์วัดน้ำฝน
  อุปกรณ์วัดน้ำฝน
  อุปกรณ์วัดทิศทางลม
อุปกรณ์วัดความเร็มลม
  อุปกรณ์วัดความเร็มลม
โปรแกรมสวนอุตุน้อย
  โปรแกรมสวนอุตุน้อย
แบบบันทึกข้อมูลสภาพอากาศ
  แบบบันทึกข้อมูลสภาพอากาศ

Copyright © 2003The LESA Project
Kirdkao Observatory. All rights reserved.