เมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้า

          เนื้อหาในเรื่อง เมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้า มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการควบแน่นของไอน้ำในอากาศ การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และหยาดน้ำฟ้า ตลอดจนฝึกปฏิบัติกิจกรรมดูเมฆ

เมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้า
 เมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้า
ห้องภาพเมฆ
 ห้องภาพเมฆ
กิจกรรม ดูเมฆ
 กิจกรรม ดูเมฆ
กิจกรรมแกนควบแน่นของหยดน้ำ
 กิจกรรมแกนควบแน่นของหยดน้ำ

Copyright © 2003The LESA Project
Kirdkao Observatory. All rights reserved.