กิจกรรมดูเมฆ ตัวอย่างภาพเมฆ                        เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ   


ห้องภาพเมฆ

เมฆชั้นสูง (6 - 18 km)
เซอโรคิวมูลัส (Cc)
เซอโรสเตรตัส (Cs)
เซอรัส (Ci)
เมฆชั้นกลาง (2 - 6 km)
อัลโตคิวมูลัส (Ac)
อัลโตสเตรตัส (As)
เมฆชั้นต่ำ (พื้น - 2 km)
สเตรโตคิวมูลัส (Sc)
สเตรตัส (St)
นิมโบสเตรตัส (Ns)
เมฆก่อตัวในแนวตั้ง (พื้น - 18 km)
คิวมูลัส (Cu)
คิวมูโลนิมบัส (Cb)

Copyright © 2003The LESA Project
Kirdkao Observatory. All rights reserved.